Perinatoloji bölümünde, fetusta tespit edilebilecek anomali ve problemler, biyokimyasal tetkiklerin yanında bölümümüzde var olan ultrasonografi cihazları ile tanınabilmektedir. Özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan ve gebeliğin 10-14 haftaları arasında bebeğin ense kalınlığının ölçülmesi esasına dayanan Nuchal Translucency konusunda bölümümüz Türkiye’deki sertifikalı nadir merkezlerden biridir. 

 

Ayrıca fetal anomalilerin tespiti için her türlü invaziv girişim (korion villus biopsisi, amniosentez, kordosentez) yapılmaktadır. Bölümümüzde var olan Tüp Bebek Ünitesinde gelişen çoğul gebeliklerin (üçüz, dördüz vb.) indirgenmesi işlemleri de Perinatoloji departmanınca gerçekleştirilmektedir. Riskli gebeliklerin takibi ve doğumu da Perinatoloji ekibinin desteği ve gözetiminde yapılmaktadır.

Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın kapsadığı, gebelik, doğum ve loğusalık/yenidoğan süreçlerindeki özel ve patolojik (yüksek riskli ve hastalık içeren) durumlarını araştıran, tanı, tedavi ve takip protokollerini oluşturan bir bilim dalıdır.

Günümüzde tıbbın her alanında olduğu gibi, doğum biliminde de hedef öncelikle koruyucu hekimlik anlayışı ile gebelik ve anneliğe yaklaşmaktır. Gebelik ve doğum süreci başladıktan sonra erken tanı ve tedavi amaçlanır. Bu süreç içinde ortaya çıkan hastalık durumlarının uzmanlıkla yönetilmesi son basamaktır.

Sağlıklı anne ve baba adayının ilk durakları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları olmaktadır. Gebeliğin başlangıcında veya gebelik sürecinde annenin tıbbi öyküsünde veya tetkiklerinde sık olmayan riskler saptayan hekim Perinatoloji Uzmanı ile hastayı konsülte eder (danışır).

Gebeliğin 11.-14. ve 18.-23. haftalarında bebeğin ve annenin Perinatoloji Uzmanı tarafından yapılan ultrasonografik muayenesi, preeklampsi (yüksek tansiyonla seyreden hayati olabilen bir gebelik hastalığı), bebeğin gelişme geriliği ve erken doğum risklerinin değerlendirilerek önleyici tedavilerin başlatılmasını; yapısal ve bazı kromozomal/genetik hastalıkların tanısını, bunlarla ilgili ileri tetkik ve takip seçeneklerinin sunulmasını, mümkün kılmaktadır. Yenidoğan ve Çocuk Hastalıklarının diğer bilim dalları, Klinik Genetik, Çocuk Cerrahisi ve diğer cerrahi dallar ile birlikte gebelikte takip ve tedavi seçenekleri sunulmaktadır, yenidoğanın gereksinim duyabileceği optimal koşullar sağlanmaktadır ve bebeğin yaşam kalitesini arttırılmaktadır.